Rituele bewassing en repatriëring

Islamitische cultuur

Volgens islamitisch gebruik dient een overleden moslim een eeuwige rustplaats te krijgen. 
Dit betekent dat de graven niet geruimd mogen worden, zoals in Nederland na bijvoorbeeld 
een periode van 10 of 20 jaar gebeurt. In landen als Marokko, Egypte en Turkije gebeurt dit niet. 
Vaak is dit de reden dat moslims kiezen om in hun geboorteland begraven te worden.
Toch is de verwachting dat in de loop der tijd de komende generaties er voor gaan kiezen in Nederland 
begraven te worden. Zo zijn er al verschillende begraafplaatsen met een islamitisch gedeelte.


Rituele bewassing
Na het overlijden volgt in geval van een islamitische overledene, een rituele bewassing. 
Het lichaam is dan bedekt met een lendendoek. 
Aan het water voor de bewassing zijn aromatische stoffen toegevoegd. 
Nadat het lichaam drie keer gewassen is, wordt het in witte doeken gewikkeld 
en naar het uitvaartcentrum of de moskee overgebracht. 
Daar is mogelijkheid tot gebed en gezamenlijk afscheid nemen.

Begraven in Nederland
Repatriëring van islamitische overledenen is niet altijd gewenst. 
De islamitische graven zijn zodanig gesitueerd dat de overledenen met hun gezicht in oostelijke richting
(Mekka) komen te liggen. Deze begraafmogelijkheid is bijvoorbeeld belangrijk voor islamitische mensen 
die hun kind verliezen en dat toch graag in Nederland begraven, zodat zij het graf kunnen bezoeken.

Terug naar het geboorteland
Pancratius zorgt wereldwijd voor repatriëring van overledenen die in hun geboorteland begraven willen 
worden. In islamitische landen is het de gewoonte dat een overledene binnen 24 uur begraven wordt. 
Dat kan ook als de begrafenis in Nederland plaatsvindt. 
Voor de repatriëring van het stoffelijk overschot naar het geboorteland is echter langere tijd nodig, 
omdat bepaalde documenten, noodzakelijk voor het transport, pas na enkele dagen afgegeven kunnen worden. Er wordt door Pancratius Uitvaartzorg alles aan gedaan om het transport zo snel mogelijk te laten plaatsvinden. Natuurlijk zijn het niet alleen islamieten die, indien gewenst, gerepatrieerd worden. 
Pancratius Uitvaartverzorging biedt volledige hulp en ondersteuning voor ieder 
die in zijn geboortegrond begraven wil worden.