Uitvaartwens vooraf vastleggen

Vooraf vastleggen van wensen

Over wensen en te regelen zaken rondom de uitvaart hebben de meeste mensen wel een idee. 
Wilt u worden begraven of gecremeerd? Een eenvoudige of een luxe kist? 
Een officiële plechtigheid of een plechtigheid in kleine kring? Ook hebben veel mensen al wel ideeën 
over de muziek die gespeeld moet worden.
Maar weten uw nabestaanden het ook? 
Weet u het van uw naaste dierbaren? 

Het is goed om wensen aan uw naaste dierbaren of omgekeerd kenbaar te maken. 
Het is ook mogelijk om de wensen bij Pancratius Uitvaartzorg kenbaar te maken. 
Als u gebruik maakt van deze mogelijkheid, kunt u er zeker van zijn dat uw wensen zullen worden uitgevoerd. 
Tevens kan Pancratius u informeren over de kosten van de gewenste uitvaart. 
U biedt hiermee uw nabestaanden informatie en neemt hen, zeker als u ook nog een regeling van sparen of verzekeren heeft getroffen, veel zorg uit handen.

Voorbespreking

Deze mogelijkheid is van toepassing als u zelf of iemand in uw omgeving ernstig of zelfs terminaal ziek
is. In dat geval kan het zinvol en rustgevend zijn om de uitvaart nog voor het overlijden in grote lijnen 
vast te leggen en te regelen. U kunt daarvoor een afspraak met een Pancratius Uitvaarzorg maken 
om inhoudelijk alle aspecten van de uitvaart door te nemen. 
Dan heeft u het geregeld al dan niet voor u zelf en heeft u de nabestaanden veel zorg uit handen genomen 
in de dagen tussen het overlijden en de uitvaart. 
Wij zullen uitgebreid ingaan op alles wat er voor de uitvaart geregeld moet en kan worden. 
Voor zover u dat wilt kunt u alle details vast laten leggen. 
Na het overlijden hoeft er nog maar een korte bespreking te volgen om de nog openstaande punten 
in te vullen en alles definitief te maken. 
In de praktijk kan het zelfs zo zijn dat alles al zodanig doorgenomen en vastgelegd is, 
dat er na het overlijden geen daadwerkelijke uitvaartbespreking meer nodig is. 
In een dergelijk geval hoeven er eigenlijk alleen nog maar een datum en een tijd 
voor de uitvaart vastgelegd te worden. Verder kan alles gewoon in gang gezet worden 
zoals van te voren vastgelegd.