Wat te doen wanneer iemand overlijdt?

Wat te doen wanneer iemand overlijdt?

Na het overlijden.

Bel een dokter.
De dood van iemand moet altijd officieel worden vastgesteld door een erkend arts.
De dokter laat documenten achter die bestemd zijn voor de uitvaartondernemer.
Neem contact op met de uitvaartondernemer. Dat kan direct na het overlijden,
maar dat hoeft niet. Sommige mensen vinden het prettig om even bij elkaar te zijn
om aan de situatie te wennen voordat er een uitvaartverzorger in huis wordt gehaald.
Sterft iemand bijvoorbeeld 's nachts, dan kunt u ook besluiten om pas de volgende ochtend
te bellen.
     
De uitvaartverzorger doet de aangifte van het overlijden bij de burgerlijke stand.
Ga na of er een donorcodicil is. Dit kan een urgente aangelegenheid zijn!
Controleer of er een uitvaart- of levensverzekering is.
Meld het overlijden bij uw uitvaartondernemer. Deze komt zo snel mogelijk in aktie.
Controleer of er een testament of laatste wilsbeschikking is,
waarin de wensen rond de uitvaart zijn vastgelegd.
Iedereen die een testament heeft, staat geregistreerd in het Centraal Testamentenregister in Den Haag.
Zie ook www.centraaltestamentenregister.nl

De uitvaartondernemer geeft het overlijden aan bij de burgerlijke stand in de gemeente waar de persoon is overleden (daarvoor zijn de dokterspapieren van belang!).
Indien gewenst mag u dit ook zelf doen. De uitvaartondernemer houdt echter graag de regie over deze papieren Deze zijn voor u en voor de uitvaart van groot belang.
U ontvangt op een passend tijdstip de ‘akte van overlijden’ (uitreksel uit het overlijdensregister).
Een schriftelijk verlof tot begraven of cremeren overhandigt de uitvaartondernemer aan de begraafplaats of het crematorium.

Informeer de werkgever en/of uitkeringsinstantie en vraag een overlijdensuitkering aan (dit laatste kan ook op een later tijdstip).